Dàn nhạc truyền thống Phong Lan

Những nhạc sĩ của dàn nhạc Phong Lan đã khai thác những tác phẩm âm nhạc truyền thống dân tộc và làm sống lại sự phong phú của làn điệu: làn điệu nhanh phương bắc ảnh hưởng của nhạc truyền thống Trung Hoa, làn điệu buồn và dịu dàng phương nam với âm hưởng của nhạc Ấn Độ.
;

Những nhạc sĩ của dàn nhạc Phong Lan đã khai thác những tác phẩm âm nhạc truyền thống dân tộc và làm sống lại sự phong phú của làn điệu: làn điệu nhanh phương bắc ảnh hưởng của nhạc truyền thống Trung Hoa, làn điệu buồn và dịu dàng phương nam với âm hưởng của nhạc Ấn Độ. Bên cạnh nhạc cụ truyền thống quen tnuộc còn xuất hiện những nhạc khí bằng tre của các dân tộc vùng Tây Nguyên miền Trung Việt Nam.