Nghệ thuật chơi diều

Diều đã rợp cánh trên bầu trời Việt nam từ thời vua chúa. Nhiều cuộc biểu diễn thả diều rầm rộ đã được tổ chức và dịp Tết hay Trung Thu và truyền thống diều đã được lưu truyền tại Huế nhờ vào tài năng của một nghệ nhân về diều nổi tiếng, vốn thừa kế truyền thống này từ cha ông, những nghệ nhân phục vụ dưới triều Khải Định.
;

Người nghệ nhân ngày nay vẫn sử dụng những vật liệu bình thường như giấy, tre nứa và chỉ lụa để chế tác những con diều sáo. Và rồi hàng đàn diều khoe sắc tung bay bên nhau, bướm có, phụng có, rồng có và bao con chim kỳ hiếm khác.