Giai điệu thời gian

Nhận thức về thời gian là suy nghĩ thiết thân nhất của biên đạo múa Ballet Régine Chopinot.
;

Nhận thức về thời gian là suy nghĩ thiết thân nhất của biên đạo múa Ballet Régine Chopinot.
Thế kỷ XX kết thúc để nhường lối cho thiên niên kỷ thứ ba đã là một nguồn cảm hứng cho bà để việt tác phẩm “giai điệu thời gian” với ba thành tố cơ bản: nhạc của nhà soạn nhạc Tôn Thất Tiết, tác phẩm điêu khắc của Andy Goldsworthy và quan niệm về nghệ thuật múa của riêng bà. Để cấu thành nhịp điệu và các bước chuyển mạch, Régine Chopinot đã tận dụng nhiều loại hình: đi, chạy, nhảy, ngã, xuất thần và cả sự bất động.