Họp báo Festival Huế 2010

Thư mời họp báo Festival Huế 2010
;