Thư mời phóng viên tham dự Festival Huế 2010

Nhằm tạo điều kiện để phóng viên tham gia hoạt động tại Festival Huế, Ban tổ chức Festival Huế 2010 tiến hành gửi thư mời phóng viên đăng ký cấp thẻ tác nghiệp Festival Huế 2010.
;

 

 

Ghi chú: Ban tổ chức Festival Huế 2010 đã gửi thư mời đến các toà soạn chính, nếu đơn vị nào chưa nhận được thư mời, vui lòng liên lạc: Tiểu ban Tuyên truyền - Quảng bá Festival Huế 2010 (17 Lê Lợi, thành phố Huế, điện thoại: 054.3822591-21 gặp chị Phượng) để được hướng dẫn làm thủ tục cấp thẻ.