Ban Tổ chức Festival Huế 2010 tổ chức buổi họp báo đánh giá kết quả những nội dung hoạt động của Festival Huế 2010
Thư mời họp báo Festival Huế 2010
Thư mời khai trương Trung tâm Báo chí Festival Huế 2010
Nhằm tạo điều kiện để phóng viên tham gia hoạt động tại Festival Huế, Ban tổ chức Festival Huế 2010 tiến hành gửi thư mời phóng viên đăng ký cấp thẻ tác nghiệp Festival Huế 2010.
Festival Huế 2010: "Di sản văn hoá với hội nhập và phát triển" Hướng đến ngàn năm Thăng Long - Nơi gặp gỡ các thành phố cố đô - Điểm hẹn các di sản văn hoá thế giới