Để phục vụ kịp thời nhu cầu mua vé xem các chương trình nghệ thuật của Festival Huế 2010 diễn ra từ ngày 05 - 13/6/2010, Ban tổ chức xin thông báo các đơn vị làm đại lý bán vé xem biểu diễn cho Ban tổ chức Festival Huế 2010 như sau:
Ban Tổ chức Festival Huế 2010 trân trọng thông báo giá vé xem các chương trình nghệ thuật của Festival Huế 2010 như sau: