Giá vé các chương trình nghệ thuật

Ban Tổ chức Festival Huế 2010 trân trọng thông báo giá vé xem các chương trình nghệ thuật của Festival Huế 2010 như sau:
;

Stt
Tên chương trình
Giá vé
01.
100.000đ/vé
02.
Chương trình nghệ thuật tại Đại Nội
     - Có dự yến tiệc Cung đình
500.000đ/vé
    - Không dự yến tiệc Cung đình
50.000đ/vé
03.
Chương trình nghệ thuật tại Cung An Định
20.000đ/vé
04.
100.000đ/vé
05.
100.000đ/vé
06.
50.000đ/vé
07. Chương trình Huyền thoại sông Hương
      - Thuyền Cung đình 800.000đ/vé
    - Thuyền rồng 400.000đ/vé

 Giá vé trên áp dụng chung cho cả khách Việt Nam và khách quốc tế.