Nghệ thuật sắp đặt diều

Cánh Diều là biểu trưng của khung cảnh hòa bình và khát vọng tự do.
;

Với ý nghĩa to lớn hướng về 1.000 năm Thăng Long, lễ Rước Diều sẽ được dàn dựng theo hình thức nghệ thuật sắp đặt, diễu hành đường phố, phối hợp với trình diễn áo dài tại 2 đầu cố đô: Huế - Hà Nội và các chặng dừng tại các địa danh mang dấu ấn của các cuộc dời đô trong lịch sử dựng nước và giữ nước.