Camille Huyền và Walther Giger trở lại Festival Huế 2010 với Trường ca Chants Lunaires

Nhà soạn nhạc Walther Giger đã làm việc hai năm nay với nghệ sĩ Camille Huyền, sinh quán Huế-Việt Nam, để sáng tác trường ca Chants Lunaires - Moon Art Songs gồm một độc tấu ghi-ta và chín ca khúc nghệ thuật được phổ nhạc từ mười bài thơ tiêu biểu của cuộc đời Hàn Mặc Tử.
;

Trường ca này được soạn theo lối nhạc thính phòng đương đại không biên giới trong đó yếu tố văn hóa đặc thù Việt Nam được lồng vào rất tài tình, kín đáo.

Để ru Hàn Mặc Tử giấc ngủ bình an trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày mất của ông, những bài Ru Con Thế Giới trong nhiều ngôn ngữ khác nhau được trình bày chung với trường ca Chants Lunaires như lời ru êm ái của những người mẹ gửi đến nhà thơ quá cố.