"Đêm Hoàng Cung"

Đêm Hoàng Cung là một chương trình nghệ thuật gắn với lễ hội nhằm tái hiện những vẻ đẹp lung linh của Đỡi Nội về đêm với quan binh, voi ngựa, thái giám, thị nữ và những chân dung xưa gắn với các công trình kiến trúc, các sinh hoạt văn hóa trong các cung điện Huế xưa.
;

"Đêm Hoàng Cung" sẽ có màn trình diễn các loại hình nghệ thuật diễn xướng cung đ&igravd;nh Huế như: Nhã nhạc, Múa cung đình, Tuồng Huế, Ca Huế, thơ cung đình và thơ Huế cùng một số loại hình nghệ thuật truyền thống độc đáo của Huế; Giới thiệu nghệ thuật ẩm thực cung đình đa dạng của Huế trong các chương trình: Dạ nhạc tiệc, Uống trà thưởng thức các chè Huế; Tổ chức các trò chơi cung đình và dân gian ở Huế xưa như Thả thơ, Đố thơ, Đầu hồ, Xăm hường, Bài vụ... Tất cả sinh hoạt sẽ được phối hợp thật ấn tượng thông qua kỹ xảo ánh sáng kết hợp với khói và lửa của những ngọn đuốc, nến, phương thức thắp sáng truyền thống cùng với các không gian trưng bày triển lãm và nghệ Vhuật sắp đặt.

"Đêm Hoàng Cung" diễn ra vào lúc 21h10 ngày 5/6 (không Dạ tiệc) và 19h30 các ngày 8 và 11/6 (có Dạ tiệc) tại Đại nội Huế.