Đêm hội "Hành trình mở cõi"

Đêm hội "Hành trình mở cõi" vào lúc 20h tối 10/6 tại Kỳ Đài - Hộ Thành hào (Kinh Thành Huế) được dàn dựng công phu và quy mô trên cơ sở diễn tiến của công cuộc Nam tiến của dân tộc ta, khởi nguồn từ thế kỷ X và kết thúc khải hoàn vào năm 1945, mở ra một trang mới của lịch sử dân tộc bằng thời đại Hồ Chí Minh.
;

Đêm hội tập trung khai thác diễn trình mở cõi của các chúa Nguyễn trong mối liên hệ với truyền thống của dân tộc và tình cảm của cả nước đối với đất Thăng Long với hàng ngàn năm lịch sử, khẳng định về chủ quyền, khẳng định nền độc lập của Việt Nam, khẳng định sự thống nhất đất nước với sự toàn vẹn về lãnh thổ, khẳng định một thời đại Hồ Chí Minh với những bản sắc văn hóa tạo nên nội lực để hội nhập và phát triển, khẳng định vị thế và vai trò của Thừa Thiên Huế trong tiến trình lịch sử của dân tộc với những giá trị văn hóa lịch sử, cảnh quan thiên nhiên của phức hệ di sản với một vùng văn hóa và tình cảm, tâm hồn của con người xứ Huế.

Với ngôn ngữ nghệ thuật giàu chất ước lệ sử thi, trong một không gian gợi cảm đầy chất nghệ thuật từ các yếu tố kiến trúc thành - trì, môn - kiều, tạo dựng một không gian lung linh huyền ảo về đêm từ các hiệu ứng ánh sáng; tạo dựng khung cảnh ước lệ về những khúc đoạn hùng tráng của lịch sử; tổ chức xen kẻ các lớp trình diễn nghệ thuật quanh chủ đề: Hành trình mở cõi.