Tái hiện nghệ thuật “Cuộc thao diễn thuỷ binh thời các chúa Nguyễn”

Chương trình tái hiện nghệ thuật “Cuộc thao diễn thuỷ binh thời các chúa Nguyễn” sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 7/6 tại Khu vực trước Đình làng Kim Long.
;

  Đây là một lễ hội mang đậm sắc thái văn hóa và giàu tính sáng tạo tại Festival Huế 2010, phô diễn sức mạnh quân sự, kỹ thuật, kỹ năng của thủy binh thời các chúa Nguyễn thông qua tài thao lược của quân binh, tướng sĩ, cũng như việc trang bị, sử dụng những khí tài, khí cụ, thuyền chiến.