Festival Huế 2010: Các lễ hội chính

Nhiều chương trình lễ hội có chất lượng tốt, quy mô lớn, độc đáo, hoành tráng sẽ diễn ra liên tục trong suốt 9 ngày đêm:
;

1. Lễ Khai mạc diễn ra vào 20h00 ngày 05/6/2010; địa điểm: Quảng Trường Ngọ Môn.

2. Tái hiện nghệ thuật “Cuộc thao diễn thuỷ binh thời chúa Nguyễn” diễn ra vào 20h00 ngày 07/6/2010; địa điểm: Sông Hương, trước Đình làng Kim Long, Phường Kim Long.

3. Lễ hội Áo dài diễn ra vào 20h00 ngày 8/6/2010; địa điểm: Sân Hàm Nghi (cửa Thượng Tứ).

4. Lễ tế Nam Giao diễn ra vào  9/6/2010; địa điểm: Đàn Nam Giao.

5. Lễ hội sân khấu hoá “Hành trình mở cõi” diễn ra vào 20h00 ngày 10/6/2010; địa điểm: Kỳ Đài Phu Văn Lâu.

6. Chương trình “Huyền thoại Sông Hương” diễn ra vào 17h00 ngày 6/6 & 12/6/2010; địa điểm: Sông Hương.

7. Chương trình “Đêm Phương Đông” diễn ra vào các buổi tối  5,  7,  8, 10, 11 và 12/6/2010; địa điểm: Đại Nội.

8. Chương trình Vẻ đẹp Việt II "Hơi thở của nước"diễn ra vào 20h00 các tối 6, 9 và 11/6/2010; địa điểm: Hồ Tịnh Tâm.

9. Chương trình “Đêm Hoàng cung” diễn ra vào tối 05/6 (không có dạ nhạc tiệc) và các tối 08/6, 11/6 (có dạ nhạc tiệc); địa điểm: Đại Nội

10. Lễ Bế mạc sẽ diễn ra vào  13/6/2010; địa điểm: Bãi bồi Cầu Gia Hội.