Quan họ Bắc Ninh

Lễ hội quan họ được tổ chức tại làng Lim thuộc tỉnh Bắc Ninh vào ngày 13 tháng giêng hàng năm
;

Những người hát quan họ trong trang phục lễ hội vừa hát vừa trò chuyện với nhau theo lối hát đối, với một vốn liếng những bài hát được truyền khẩu. Khách và chủ ứng đối qua lời ca tiếng hát ngay cả trong lúc thù tiếp đãi đằng qua lại. Hát quan họ vì vậy rất được khắp nơi biết đến.