Đua thuyền

Vào mỗi dịp lễ hội, những chiếc thuyền đua với khoảng mười hai tay chèo lại lướt đi trên dòng Hương Giang.
;

Những cuộc đua thuyền lại là dịp thi thố gay go trên từng chặng đua giữa các tay chèo, nam có nữ có. Thuyền vượt qua mỗi chặng đua lại là một dịp cho các cổ động viên reo hò cổ vũ náo nhiệt