Lễ nhạc cung đình Huế

Lễ nhạc dung đình Huế với hệ thống đại nhạc và tiểu nhạc (nhã nhạc) là loại hình âm nhạc đặc sắc nằm trong hệ thống Nhã nhạ phổ biến ở các triều đình Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc ngày trước.
;

Lễ nhạc dung đình Huế với hệ thống đại nhạc và tiểu nhạc (nhã nhạc) là loại hình âm nhạc đặc sắc nằm trong hệ thống Nhã nhạ phổ biến ở các triều đình Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc ngày trước. Nhã nhạc cung đình Huế còn có sắc thái riêng, rộn ràng, uyển chuyển mà rất uy nghiêm, trầm hùng.