Múa rối nước

Nước, không thể thiếu vắng trong không gian phong cảnh Việt Nam, là một yếu tố vừa bất trị vừa thiết yếu cho việc trồng lúa.
;

Nước, với quan niệm như có đặc tính thanh tẩy, được sử dụng trong các nghi thức nghilễ. Nghệ thuật múa rối nước đã từ đó hình thành và có mặt ở khắp vùng châu thổ. Những con rối được chế tạo thủ công bằng gôc sung, được điều khiển với một hệ thống phối hợp sào, que và dây nhợ. Người nghệ sĩ khi điều khiển rối vừa phải ngâm mình trong nước đến tận thắt lưng, vừa phải rất khéo tay.