Lễ hội điện Hòn Chén với nghi lễ trên dòng Hương Giang

Điện Hòn Chén là nơi thờ Thánh mẫu Thiên Y tế Na theo truyền thống thờ Thánh mẫu của người Việt Nam và Champa xưa.
;

Điện Hòn Chén là nơi thờ Thánh mẫu Thiên Y tế Na theo truyền thống thờ Thánh mẫu của người Việt Nam và Champa xưa. Hằng năm, vào tháng 3 và tháng 7 âm lịch là lễ hội lớn vì đám rước bằng thuyền trên sông có hàng ngàn người hành hương trong điệu múa lễ và tiếng hát hoà quyện để chúc tụng chư thần. Chuyến tham quan ngược dòng Hương Giang sẽ là dịp viếng thăm ngôi cổ tự với những nghi thức tín ngưỡng dân gian độc đáo.