Vì người mà tôi làm vậy

Theo Guy Alloucherie, biểu diễn vở “Vì người mà tôi làm vậy” là thách đố với trọng lực, đối đầu với sự ngưng đọng trĩu nặng ở vạn vật, làm cho nơm nớp sợ hãi, chóng mặt.
;

Theo Guy Alloucherie, biểu diễn vở “Vì người mà tôi làm vậy” là thách đố với trọng lực, đối đầu với sự ngưng đọng trĩu nặng ở vạn vật, làm cho nơm nớp sợ hãi, chóng mặt. Vì vậy một cái đu bay vừa cho phép nhào lộn lại vừa là màn tra tấn, đồng thời với một chuỗi độc thoại, vừa chẳng được quân bình lại vừa cố kết với nhau. Tiết mục là sự phối hợp của nhiều loại hình nghệ thuật: kịch, vũ, nhạc và xiếc, mà hình thái mãnh liệt không nhằm phô trương một kỳ công mà lại gợi lên tính bi đát.