Múa hát cung đình Huế

Những vũ khúc cung đình Huế là di sản nghệ thuật độc đáo của cung đình Việt Nam còn được lưu giữ có hệ thống tại cố đô Huế.
;

Những vũ khúc cung đình Huế là di sản nghệ thuật độc đáo của cung đình Việt Nam còn được lưu giữ có hệ thống tại cố đô Huế, thể hiện sự phát triển nâng cao công nghệ múa cổ truyền của người Việt Nam, gợi nhớ về những vẻ đẹp truyền thống của mùa tế lễ, chúc tụng, tiếp đãi sứ thần ở kinh đô xưa.