Festival Huế hứa hẹn một chương trình giã bạn đậm dấu ấn sau chín ngày đêm rộn rã hội hè của một cuộc Liên hoan văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ quốc tế.
22g30 đêm qua, cả kinh thành Huế xưa ngập trong một lễ hội ánh sáng của bầu trời và mặt nước... Lễ bế mạc festival này, khoảng không gian từ cầu Bạch Hổ về cầu Trường Tiền, từ kỳ đài nối ra Phu Văn Lâu, qua Nghinh Lương Đình, vắt qua sông Hương và cộng hưởng cả một bờ Nam cũng lộng lẫy bởi ánh sáng ...
Chương trình bế mạc Festival Huế 2004 đã diễn ra tại sân khấu nổi có diện tích sàn 600 m2 trên dòng sông Hương, trước Nghinh Lương Đình. Từ sân khấu nổi vào bờ là 20 bè hoa sen lớn, phía sau sân khấu nổi là các thuyền dựng pháo bông và giàn pháo bông, vòng ngoài sân khấu là hệ thống thuyền du lịch ...