Xiếc Việt Nam

Liên đoàn Xiếc Việt Nam qui tụ những nghệ sĩ trẻ đẹp, tài năng từng tham gia biểu diễn và đạt nhiều thành tích ở nhiều nơi trong nước và quốc tế.
;

Liên đoàn Xiếc Việt Nam qui tụ những nghệ sĩ trẻ đẹp, tài năng từng tham gia biểu diễn và đạt nhiều thành tích ở nhiều nơi trong nước và quốc tế. đối với Festival Huế lần này, Liên đoàn Xiếc Việt Nam sẽ giới thiệu một chương tình đặc sắc với nhiều tiếc mục mới lạ, độc đáo.