Kể mới - tranh truyện mới của Việt Nam

Chương trình đã cho ra đời một dự án đào tạo độc đáo và một phương pháp nghệ thuật mới mẻ dưới dạng tranh truyện, chuyển từ hình ảnh cố định sang chuổi hình ảnh chuyển động.
;

Chương trình “Tranh dân gian Việt Nam và truyện tranh Pháp ngữ“ được bắt đầu từ năm 2001 từ ý tưởng của Gérald Gorridge và cũng do chính anh phụ trách.  

Triển lãm này sẽ giới thiệu lại toàn bộ các tác phẩm của khoảng 30 tác giả thực hiện trong thời gian 2 năm học tập và trao đổi. Một phần của triển lãm này đã từng được giới thiệu tại Festival truyện tranh Angoulêm vào tháng giêng năm 2003. Triển lãm sẽ được dành tặng cho tất cả những ai đã đóng góp vào thành công của dự án này cũng như cho ra đời một thể loại truyện tranh đặc biệt có thể phát triển trong một lọai hình nghệ thuật đặc biệt và độc lập.