Tuổi 20 ở Việt Nam

“Tuổi 20 ở Việt Nam“ được các sinh viên Trường Văn hóa nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trong khuôn khổ một chương trình hợp tác từ 4 năm nay với trường Đại học Nhiếp ảnh Thành phố Arles của Pháp.
;

Đây là những bức ảnh của các sinh viên tham gia vào chương trình này, được lựa chọn, được Serge Challon và Nguyễn Xuân Khánh đóng khung để trưng bày tại Festival Huế.

Toàn bộ những bức ảnh tại triển lãm tổng hợp lần này là bằng chứng rõ nhất cho các phương pháp tiếp cậnvà những nghiên cứu tìm tòi mỹ học của riêng nghệ thuật nhiếp ảnh đương đại được đề cập đến trong chương trình hợp tác này. Đây là một cơ hội quí báu cho các sinh viên được tự do đề cập đến chủ đề họ quan tâm mà vẫn không bỏ qua qui trình chụp ảnh cũng như khía cạnh chất lượng và thẩm mỹ của nó. Triển lãm sẽ bao gồm các bức ảnh mang tinh thần nhân đạo và các hình ảnh mang tính tài liệu. Tuổi 20 cũng chính là tuổi của các tác giả những bức ảnh này.