Phục dựng toàn phần Lễ hội Nam Giao

15g30 ngày hôm nay 10-6, Lễ hội Nam Giao bắt đầu bằng lễ xuất cung của ''nhà vua'' từ điện Thái Hòa. Đoàn Ngự đạo hướng lên đàn Nam Giao theo lộ trình: Ngọ Môn - đường 23-8 - đường Đinh Tiên Hoàng (ra cửa Thượng Tứ) - đường Trần Hưng Đạo - cầu Trường Tiền - đường Lê Lợi - đường Điện Biên Phủ - đường Lê Ngô Cát - đường Minh Mạng - Trai cung, đàn Nam Giao.
;

Đoàn Ngự đạo được chia thành ba đạo: Tiền đạo (hai voi dẫn đầu, 114 binh lính cầm các loại cờ, nghi trượng, ba võ quan tam phẩm và 1 thống chế cưỡi ngựa); Trung đạo (1 voi dẫn đầu và 224 binh lính, bốn kiệu gồm ngự liễn nhà vua, kiệu chở thống chế, kiệu chở phúc tửu long đình và kiệu để ghế ngự, ba võ quan cưỡi ngựa, các đội nhã nhạc, đại nhạc và đội múa bát dật); Hậu đạo (143 binh lính và văn võ bá quan, đội múa hoa đăng, kiệu đặt tượng đồng nhân và hai voi đi cuối).

18g45: Tại Trai cung, diễn ra nghi thức rước "vua" ra  đàn Nam Giao.

19g: Lễ Tế Giao, bao gồm các nghi thức đúng theo lễ tế đã từng diễn ra dưới triều Nguyễn (có giản lược), theo thứ tự: vua làm lễ rửa tay ở nhà Đại Thứ; vua lên đàn Trung làm lễ Thượng hương và nghinh thần; nghi thức lễ tế tại đàn Thượng; vua cử lễ dâng ngọc và lụa (điện ngọc bạch); lễ dâng mâm thịt tế (tấn trở); lễ dâng rượu lần đầu (sơ hiến), tuyên đọc chúc văn; lễ dâng rượu lần cuối (chung hiến). Kết thúc là lễ đốt chúc văn và nhà vua giáng đàn.

20g: Rước vua về Trai cung.

20g10: Từ Trai cung, đoàn ngự đạo bắt đầu hồi cung theo lộ trình: đường Minh Mạng - đường Lê Ngô Cát - đường Điện Biên Phủ - đường Lê Lợi - cầu Phú Xuân - đường Lê Duẩn. Tại đây đám rước chia thành hai khối, một rẽ vào cửa Ngăn và một rẽ vào cửa Quảng Đức cùng tiến vào quảng trường Ngọ Môn.

21g30: Chương trình nghệ thuật cung đình diễn ra trước Ngọ Môn mừng đại lễ hoàn tất và rước vua hồi cung.