Trang nghiêm Đại lễ Nam Giao

Hàng vạn người dân Huế và du khách đã đi theo đoàn ngự giá từ điện Thái Hòa đến đàn Nam Giao để chứng kiến Đại lễ tế cáo trời đất được phục dựng gần như nguyên vẹn nghi thức cổ...
;

17h ngày 10/6, lễ hội Nam Giao đã được tổ chức với qui mô rất hoành tráng và trang nghiêm, bao gồm ba phần chính: Lễ xuất cung, Lễ tế giao và Lễ hồi cung. Đoàn ngự đạo gồm 501 người, trong đó có 302 lính cầm cờ, nghi trượng, kênh kiệu, 41 nhạc công nhã nhạc, 86 vũ công múa bát dật, múa hoa đăng, 47 quan văn võ cùng 5 voi và 6 ngựa, chia làm ba đạo: Tiền đạo, trung đạo và hậu đạo.
Lễ xuất cung được tổ chức tại điện Thái Hòa, các quan văn võ nghênh đón vua từ Chánh điện qua Ngọ Môn nhập vào Trung đạo. Lúc này cả đoàn ngự đạo rời hoàng thành trong không khí trang nghiêm, âm thanh chỉ có tiếng trống và phèng la, ra cửa Thượng Tứ qua cầu Trường Tiền, đường Lê Lợi và tiến về đàn Nam Giao. Dọc hai bên đường đoàn Ngự đạo đi qua, các gia đình  người  Huế đã bày hương án bái vọng bày tỏ sự kính trọng với nhà vua. Và hàng vạn người dân thành phố Huế, du khách đã đứng hai bên đường để chứng kiến một sự kiện lớn của triều đình xưa được phục dựng.

Tại Trai cung, Nhà vua làm các thủ tục phê chiếu văn tế giao và rời Trai cung đến đàn Nam Giao.

Đúng 19h45 phút, Lễ tế giao chính thức được bắt đầu. Nhà vua làm lễ rửa tay tại đàn Hạ trong tiếng đại nhạc, nhã nhạc và điệu múa bát dật. Tại đàn trung (Phương đàn) nhà vua làm lễ thượng hương và nghinh thần. Đàn trung có những bàn thờ thờ thần mặt trăng, mặt trời, tinh tú thần năm tháng, gió mưa, thiên hạ thần kỳ.

Sau lễ thượng hương nhà vua lên Đàn thượng vào nhà Thanh ốc, Tại đây có bốn bàn thờ: bàn thờ trời (Hạo Thiên Hoàng đế), bàn thờ đất (Hoàng đạo kỳ), bàn thờ Thế tổ và Thái tổ. Tại thượng đàn nhà vua thực 5 nghi lễ quan trọng nhất của lễ tế giao đó là: Lễ dâng ngọc và lụa (lễ điện ngọc bạch), Lễ dâng mâm thịt tế (lễ tấn trời ), Lễ dâng rượu lần đầu và tuyên đọc chúc văn, Lễ dâng rượu lần cuối (lễ chung hiến) và kết thúc là Lễ đốt chúc văn và nhà vua giáng đàn. Trong chúc văn nhà vua cầu xin trời đất cho mưa thuật gió hòa, quốc thái dân an, quốc gia thịnh vượng.

Ngay sau Lễ tế giao là Lễ hồi cung (rước vua trở lại Hòang thành). Khác với Lễ xuất cung, trong Lễ hồi cung, các đội nhạc đã tấu các bài đại nhạc, nhã nhạc và múa bát dật rất tưng bừng, biểu thị sự hoan hỉ khi lễ tế giao đã hoàn tất. Theo ông Nguyễn Xuân Hoa – Giám đốc sở Văn hóa Thông tin TT-Huế, Lễ hội Nam Giao năm nay Ban Tổ chức đã cố gắng phục dựng gần như toàn bộ nghi lễ xưa, dựa trên cơ sở nghiên cứu của các nhà lịch sử và nghiên cứu Huế.

Chứng kiến Lễ tế Nam Giao được phục dựng trong khuôn khổ Festival Huế 2006, bà Nguyễn Thị Dung 78 tuổi, người gốc Huế nói:  “Tôi chỉ biết Lễ tế giao qua lời kể của cha tôi - một vị quan trong triều Nguyễn – bây chừ được chứng kiến, cũng mãn nguyện. Người xưa, người nay ai cũng muốn mưa thuận gió hòa, đất nước thanh bình, thịnh vượng”. Còn chị Băng Duyên, một du khách trở về từ nước Mỹ xa xôi thì thốt lên “Hoành tráng quá, trang nghiêm quá, cả đời tôi không thể nào quên. Văn hóa đất nước mình thật vĩ đại”.

Một đêm lễ hội thật hoành tráng với sự chứng kiến của hàng vạn ngưòi dân Huế và du khách đã đem lại một không khí sôi động cho những ngày cuối cùng của Festival Huế 2006.