Núi Kim Phụng

Tên một ngọn núi ở địa phận làng Hải Cát, xã Hương Thọ, hụyện Hương Trà; cách thành phố Huế khoảng 10km (đường chim bay) về phía Tây, dân gian còn gọi là hòn Ðốn hay hòn Ðụn.
;
Hình tượng núi Kim Phụng được khắc vào Chương đỉnh (trong Cửu đỉnh).
Trong kháng chiến chống Mỹ, Kim Phụng là một trong những căn cứ quan trọng nhất của Thành ủy Huế. Ðây cũng là nơi đóng trạm tiền tiêu của Bộ trong chiến dịch tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968).