Hệ thống đường mòn Hồ Chí Minh

Thắng lợi của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, có phần đóng góp không nhỏ của Ðường Trường Sơn, con đường huyền thoại mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
;
Trong suốt 16 năm (1959-1975) tuyến đường làm nhiệm vụ vận chuyển giao thông liên lạc giữa hai miền Nam - Bắc và trực tiếp chi viện sức người sức của cho chiến trường Trị Thiên Huế. Ðoạn đường Hồ Chí Minh ở miền Tây Thừa Thiên Huế đã vươn ra với chiều dài gần 400 km và hơn 100 cầu cống các loại, đi qua các huyện A Lưới, Phong Ðiền, Nam Ðông, Phú Lộc, gồm 4 đường nhánh nhỏ, gắn liền với nhiều địa danh và các di tích lịch sử.
Dốc Con Mèo - trọng điểm đưòng B.45, di tích nằm ở sườn núi Kô A Nông, thuộc địa phận xã Hồng Vân, huyện A Lưới. Ðây là một trong những trọng điểm chủ yếu trên tuyến vận tải chiến lược đường Hồ chí Minh.
Ngã ba đầu đường 72 - Ðường 14B địa điểm Bốt Ðỏ (thuộc địa phận xã Phú Vinh, huyện A Lưới). Ðường 72 nguyên là con đường có từ thời Pháp thuộc gọi là đường 12 từ Huế qua phà Tuần, Tà Lương, A Lưới.
Ngã ba đầu đường 73 - Ðường 14B thuộc địa phận xã Hương Phong, huyện A Lưới nguyên trước đây đường 73 đã có đường mòn. Năm 1972, Quân khu Trị Thiên quyết định mở con đường này thành đường cơ giới hướng xuống đồng bằng Nam Thừa Thiên.