Địa đạo Khu uỷ Trị Thiên

Với quyết tâm phá tan thế kìm kẹp của địch ở các xã vùng ven Huế, từng bước phát triển cơ sở cách mạng bí mật, xây dựng địa bàn để các lực lượng an ninh, biệt động, cán bộ chính trị bám trụ xung quanh Huế, tạo bàn đạp tấn công, thường xuyên đưa du kích vào nội thành, củng cố mở rộng vùng giải phóng.
;

Tỉnh ủy và Thành ủy đã bám sát vùng ven Huế để trực tiếp chỉ đạo phong trào. Cơ quan Tỉnh ủy từ vùng giáp ranh Phong Ðiền đã vào Khe Trái, cơ quan Thành ủy từ Hương Thủy về đóng gần Tỉnh ủy.

Tháng 8/1967, địa đạo bắt đầu được xây dựng. Khu vực này có hai địa đạo, địa đạo thứ nhất nằm ở vị trí gần Khe Trái, đây là địa đạo Thành ủy Huế và cũng là địa đạo Khu ủy Trị Thiên Huế. Thường vụ Khu ủy đã sử dụng suốt trong cả thời gian chuẩn bị cho chiến dịch và cả sau chiến dịch Xuân 1968. Ðịa đạo Khu ủy là một kiểu trụ sở của Bộ chỉ huy chiến dịch, một kiểu cơ quan của quân khu, của Tỉnh ủy và Thành ủy được xây dựng ở vùng rừng núi góp phần làm phong phú đa dạng các loại kiểu địa đạo của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Hiện nay địa đạo Khu ủy Trị Thiên Huế đã được khai thông, các cửa hầm đã được gia cố vững chắc. Trong dự án sắp tới sẽ mở rộng và xây dựng địa đạo thành khu di tích lịch sử phục vụ tốt cho khách tham quan du lịch trong và ngoài nước, xứng đáng với tầm vóc của một di tích cấp quốc gia đã được công nhận.