Phan Bội Châu là nhà yêu nước, nhà tư tưởng, đồng thời là nhà thơ, nhà văn nổi tiếng của Việt Nam đầu thế kỷ XX. Sau nhiều năm bôn ba ở nước ngoài tìm đường giải phóng dân tộc, năm 1925 Phan Bội Châu bị thực dân Pháp bắt ở Thượng Hải (Trung Quốc) lén lút đưa về Hà Nội.
Ngày 12 - 9 - 1899, Trường Bá công Bá nghệ (tiền thân của trường Trung học Công nghiệp Huế hiện nay) được thành lập từ 1899 đến 1924, trường được đặt ở Thành nội, vị trí gần Viện đô sát, Sở Canh nông (gần trường Ðại học Nông Lâm hiện nay). Ðến năm 1925 trường được chuyển ra địa điểm hiện nay và đổi ...
Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Chí Diễu nằm ở làng Thanh Tiên, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế), cách thành phố Huế 7 km về phía Ðông Nam và cách huyện lỵ Phú Vang khoảng 4 km.
Nguyễn Tri Phương, Ðại thần triều Nguyễn, tên thật là Nguyễn văn Chương, tự Hàm Trinh, hiệu là Ðường Xuyên, sinh ngày 21 tháng 7 năm Canh Thân, quê ở làng Ðường Long (Chí Long), tổng Chánh Lộc, huyện Phong Ðiền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Thái Phiên (1882 - 1916) quê tại làng Nghi An, xã Hòa Phát, Hòa Vang tỉnh Quảng Nam. Năm 1904, tham gia phong trào Ðông Du, Duy Tân cùng Phan Bội Châu. Từ năm 1913, ông là một trong những người lãnh đạo Việt Nam Quang Phục Hội miền Nam Trung Kỳ.
Thắng lợi của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, có phần đóng góp không nhỏ của Ðường Trường Sơn, con đường huyền thoại mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Với quyết tâm phá tan thế kìm kẹp của địch ở các xã vùng ven Huế, từng bước phát triển cơ sở cách mạng bí mật, xây dựng địa bàn để các lực lượng an ninh, biệt động, cán bộ chính trị bám trụ xung quanh Huế, tạo bàn đạp tấn công, thường xuyên đưa du kích vào nội thành, củng cố mở rộng vùng giải phóng.
Chiến khu Dương Hòa nằm về phía Tây Nam của thành phố Huế, được đặt tên là Nam Phương (chiến khu phía Nam của tỉnh). Chiến khu có các cơ quan của huyện Hương Thủy, Phú Vang và tiểu đoàn 18, do đồng chí Trần Quý Hai - Chính ủy Trung đoàn Trần Cao Vân trực tiếp chỉ huy hoạt động ở ba huyện phía Nam.
Nguyễn Chí Thanh - Người con thân yêu của quê hương Thừa Thiên Huế, sinh ngày 1/1/1914, tại thôn Niêm Phò, xã Quảng Thọ, Quảng Ðiền trong một gia đình nông dân nghèo.
Tên một ngọn núi ở địa phận làng Hải Cát, xã Hương Thọ, hụyện Hương Trà; cách thành phố Huế khoảng 10km (đường chim bay) về phía Tây, dân gian còn gọi là hòn Ðốn hay hòn Ðụn.