Tòa Khâm sứ Trung Kỳ

Ngày 9 tháng 4 năm 1908, nông dân các huyện ngoại thành từ các ngã đường kéo về Huế biểu tình đòi chính quyền giảm sưu cao thuế nặng. Ngày 11 tháng 4 năm 1908, nông dân bao vây tòa Khâm Sứ trung kỳ đưa đơn đòi yêu sách. Pháp cho lính bắn vào đoàn biểu tình, cuộc biểu tình vô cùng quyết liệt.
;
Bác Hồ lúc ấy là học sinh trường Quốc học, đã cùng bạn bè tham gia vào đoàn biểu tình. Trước tiền sảnh toà Khâm Sứ, với tư cách phiên dịch cho đồng bào, Bác sớm thể hiện ý chí đấu tranh của người thanh niên yêu nước.
Tòa Khâm Sứ đã chứng kiến cuộc đấu tranh hào hùng, quyết liệt của nông dân Thừa Thiên Huế, và hành động yêu nước đầu tiên của Nguyễn Tất Thành, hình ảnh ấy sẽ còn sống mãi cùng năm tháng.