Bảo tàng Hồ Chí Minh

Tọa lạc tại số 7 đường Lê Lợi Huế, Bảo tàng được thiết trí trong tòa nhà ba tầng bên bờ sông Hương. Nơi đây trưng bày nhiều hình ảnh, tư liệu, hiện vật về cuộc đời họat động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó đặc biệt là thời niên thiếu của Người ở Huế.
;
Bảo Tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế hiện quản lý gần 4000 tài liệu và hiện vật, 14 di tích và địa điểm di tích. Hàng năm, bằng các lọai hình hoạt động phù hợp, thông qua trưng bày tại chỗ và triển lãm lưu động về vùng sâu, vùng xa, Bảo Tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế đã phục vụ và đón trên 3 vạn lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, học tập, nghiên cứu và tìm hiểu, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, giáo dục, giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp cách mạng, tư tưởng, đạo đức, phong cách và lối sống của Chủ Tịch Hồ Chí Minh cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.