Sự kết hợp giữa nghệ thuật tạp kỹ truyền thống gắn với nghệ thuật vũ đạo, hý kịch và thể thao hiện đại Được thành lập từ năm 1959, Đoàn xiếc Quảng Châu Trung Quốc hiện nay với 250 cán bộ và diễn viên, do nữ nghệ sĩ Tào Kiện Bình làm Trưởng đoàn luôn được đánh giá là một trong những đoàn nghệ thuật ...
''La syncope du 7'' - diễn ra ở sân phía đông điện Thái Hòa (từ 13-19-6-2004) - có thể được xem là một trong ba chương trình hay nhất tại Festival Huế 2004.