Đám rước cung đình tưng bừng trên đường phố Huế

Hôm nay, 17-6, mới mờ sáng, nhưng những con đường dẫn về đàn Nam Giao đã tấp nập người. Già trẻ, gái trai, ông già bà lão… kéo nhau đi xem lễ hội Nam Giao. Cũng từ mờ sáng, các diễn viên của tất cả các đoàn nghệ thuật ở Huế, nhà hát xiếc Việt Nam (VN), sinh viên trường văn hoá nghệ thuật và các võ sinh Huế với gần 500 người tham gia trong đám rước đã có mặt ở khu vực phía sau Trai Cung để đợi giờ lên đường hồi cung.
;

Đúng 6 giờ 30 sáng, sau ba hồi chiêng và ba hồi trống vang rền, đoàn Ngự đạo hồi cung bắt đầu khởi hành. Đi đầu là tiền đạo với 2 voi dẫn đầu và cùng ngựa đi liền sau, tiếp đó là 114 viên binh do quan Đô thống cưỡi ngựa chỉ huy. Các đội lỗ bộ, phường trống ngũ lôi, tiếp nối những hàng lính cầm cờ. Cuối đám rước là hậu đạo với đội gánh long đình, đội chiêng trống, đội hoa đăng, văn võ bá quan của triều đình đi theo đám rước.

Trung đạo do quan Thống chế cưỡi ngựa đi giữa, hai bên và phái sau là các đội lính cầm cờ, lọng, tàng; đội Đại nhạc 22 người vừa đi vừa tấu nhạc.  Đi gần cuối Trung đạo là đội lính 32 người gánh ngự liễn - chỗ vua ngồi trong đám rước. Đi theo hầu hai bên ngự liễn là lọng và quạt, bên ngoài lại có những viên lính cầm đèn lồng, phất trần, vũ phiến, kim kiếm và ngự kiếm.

Phía sau ngự liễn là quan Phù liễn đại thần cưỡi ngựa cùng đội Tiểu nhạc cũng vừa đi vừa tấu nhạc.Tiếp sau đội Tiểu nhạc là đội múa Bát dật 64 người chia thành hai nhóm văn sinh và vũ sinh.  Sau cùng là hai con voi với các tượng binh điều khiển.

Màu sắc rực rỡ của vô số loại cờ, của hàng trăm kiểu trang phục triều đình, cùng với những tàng, lọng, quạt, ngự liễn, long đình, và voi, và ngựa… đã làm nên một lễ hội tưng bừng, náo nhiệt trên đường phố Huế.

Dọc đường đi từ Nam Giao về Hoàng cung, dân chúng hai bên đường đổ ra hò reo. Các vị bô lão của các làng, các phường cũng đã dựng lên hương án để mừng đoàn Ngự đạo… Tất cả đã góp phần tái hiện lại không khí của lễ hội cung đình một thuở ở kinh đô.