Các buổi dạ tiệc cung đình thật sự là một dịp để khẳng định giá trị của nghệ thuật ẩm thực cố đô Huế.
Chưa đến 5h sáng dân chúng đã đổ ra hai bên những con đường có đoàn Ngự đạo đi qua, nhất là đoạn đường Phan Chu Trinh, Điện Biên Phủ, Lê Lợi...Khoảng trống trước đàn Nam Giao thì du khách và dân bản địa tập trung gấp đôi đoàn Ngự đạo, không ai bảo ai họ đứng rất trật tự.