Không chỉ là trang phục

Mốt đã thâm nhập được vào thế giới của nghệ thuật, làm thay đổi mọi ranh giới và chấm dứt sự chia rẽ giữa sản phẩm thương mại và sản phẩm nghệ thuật
;

Triển lãm này sẽ cho ta thấy 17 khoảnh khắc về mốt thông qua hình ảnh video. Trên thực tế trong những năm gần đây, hai lĩnh vực sáng tạo là nghệ thuật và mốt đã ngày càng đan xen nhau như một cách rõ rệt. Mốt đã thâm nhập được vào thế giới của nghệ thuật, làm thay đổi mọi ranh giới và chấm dứt sự chia rẽ giữa sản phẩm thương mại và sản phẩm nghệ thuật. Khi sự chia rẽ đó vừa chấm dứt thì phân biệt từ bấy lâu nay giữa vị thếcủa những người làm ra các sản phẩm đó cũng trở nên lỗi thời. Các môn phái nghệ thuật và các phương tiện hòa vào nhau, và kể từ nay đã thoát khỏi một sự phân biệt độc đoán. Bởi lẽ đó, nhà sáng tạo mẫu giờ đây đã biết sử dụng video một cách khéo léo, và đôi khi đuợc sự phối hợp của các nghệ sĩ tạo hình. Và thế là phương tiện thông tin được sử dụng, không phải vì khả năng truyền đạt thông tin của nó, mà vì chính tiềm năng sáng tạo đang ngày càng được khai thác và mở rộn mà chỉ riêng nó mới có.

Tác phẩm hoàn toàn độc lập này sẽ không chỉ minh họa cho trang phục, mà nó sẽ gợi lên cho người xem thế giới của người sáng tạo ra nó. Và như vậy video sẽ vượt xa vai trò công cụ thông tin của nó, và giống như trang phục, nó trở thành một lĩnh vực khám phá và thử nghiệm để người nghệ sỹ biết biết sử dụng nó như những phương tiện thông tin khác nhằm nuôi dưỡng và phục vụ nhân sinh quan nghệ thuật của mình.