Cửa hàng lưu niệm Rock soul

Địa chỉ : Đường Đinh Tiên Hoàng (gần cửa Thượng Tứ)
Điện thoại : +84905025789