Chợ Vỹ Dạ

Địa chỉ : 187 Nguyễn Sinh Cung, TP Huế
Điện thoại : +84 54 3897086