Chợ Tây Lộc

Chợ Tây Lộc nằm bên trong kinh thành, ở trên đường Nguyễn Trãi, thuộc địa bàn phường Tây Lộc, TP Huế. Trước đây, chợ có tên gọi là Phú Xuân.
Địa chỉ : 209 Nguyễn Trãi, TP Huế
Điện thoại : +84 54 3529957