Chợ Bến Ngự

Ở bên bờ sông An Cựu, góc đường Phan Đình Phùng và Phan Bội Châu. Xưa kia khu đất này thuộc ấp Tây Hưởng, làng Dương Xuân Hạ, ngày nay thuộc phường Vĩnh Ninh.
Địa chỉ : 80 Phan Bội Châu, TP Huế
Điện thoại : +84 54 3823914

     Trước năm 1975 ở chợ có một ngôi miếu, bên ngoài có bia đá thờ thần của ấp Tây Hưởng. Nay ngôi miếu đã bị phá bỏ và bia đá được một người dân ở bờ sông, đối diện với chợ mang về nhà thờ.

Theo Tự điển Ngôn ngữ Văn hoá Du lịch Huế xưa của Trần Ngọc Bảo