Địa chỉ : Khu qui hoạch Bà Triệu -...
Điện thoại : +84 54 3936900
Địa chỉ : 06 Trần Hưng Đạo, TP...
Điện thoại : +84 54 3588555
Địa chỉ : 92 Đinh Tiên Hoàng, TP...
Điện thoại : +84 54 3520099