Cả ngày
Giải Quần vợt quốc tế Men's Futures F1, F2, F3
Cả ngày
Triển lãm ảnh "Thơ văn trên kiến trúc Cung đình Huế qua nghệ thuật Trúc chỉ"
Cả ngày
Triển lãm "Thái y viện Triều Nguyễn qua di sản tư liệu thế giới tại Việt Nam"
Cả ngày
Triển lãm "Truyện tranh Pháp ngày nay" của vùng Nouvelle Aquitaine, CH Pháp
09:00
Trưng bày Diều Huế
16:00
Triển lãm "Truyện tranh Pháp ngày nay" của vùng Nouvelle Aquitaine, CH Pháp