Festival nghề truyền thống Huế 2007

19/03/2010 08:45:26

TP Huế tổ chức Festival chuyên đề về nghề truyền thống năm 2007 từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 6 năm 2007 với chủ đề “320 năm Phú Xuân Huế, nghề truyền thống - bản sắc và phát triển”.

Tiếp tục phát huy kết quả Festival chuyên đề Huế 2005 và đặc biệt thành công tốt đẹp của Festival Huế 2006, tiến đến xây dựng Huế, thành phố Festival của Việt Nam, TP Huế tổ chức Festival chuyên đề về nghề truyền thống năm 2007 từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 6 năm 2007 với chủ đề “320 năm Phú Xuân Huế, nghề truyền thống - bản sắc và phát triển”. Nhiều nghệ nhân và làng nghề truyền thống nổi tiếng với chạm khắc gỗ, đúc đồng và kim hoàn trong cả nước, các nghệ sĩ, đoàn nghệ thuật trong tỉnh, TP Hồ Chí Minh và Hà Nội tham gia. Ngoài ra còn có nhiều chương trình nghệ thuật và lễ hội hỗ trợ. Không gian hoạt động nghệ thuật được kéo đàịoc bờ nam sông Hương từ công viên Quốc Học đến phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu và công viên 3.2 (bến Toà Khâm cũ dưới chân cầu Trường Tiền)… Festival nghề thủ công truyền thống là Festival đặc trưng lần thứ hai được tổ chức có chất lượng tốt, đậm bản sắc và sẽ gây được ấn tượng đặc biệt, là cuộc biểu dương sinh động của trí tuệ và tài năng của những bàn tay vàng các làng nghề thủ công truyền thống Huế và cả nước, sẽ góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng về kinh tế các mặt, khẳng định vị thế thành phố Festival của cả nước.