Đoàn kịch Việt - Pháp và vở kịch Ăngtigôn Việt Nam

Vở kịch “Ăngtigôn Việt Nam” là tác phẩm hợp tác của Nhà hát Monte-Charge de Pau, Nhà hát Tuồng Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam.

Nhà hát Monte-Charge:

Nhà hát chọn con đường sáng tác nghệ thuật hướng đến tính quốc tế và sự hòa trộn các nền văn hóa. Từ ba năm nay, họ cùng với Nhà hát Tuồng Trung ương thực hiện những sáng tác mới với mục đích tìm kiếm trong chính kho tàng nghệ thuật của mỗi loại hình sân khấu những phương tiện để chứng minh rằng các loại hình ấy có thể hợp sức cùng nhau; giữ lấy nền văn hóa của mỗi bên, ngôn ngữ của mỗi bên, mà vẫn truyền đạt được với người khác. Trên sân khấu, cứ quên rằng ta không cùng nói một ngôn ngữ, làm cho khán giả quên đi điều đó, tận dụng tính nhạc của ngôn ngữ xa lạ, làm phong phú thêm văn hóa của ngôn ngữ ấy và truyền tải nền văn hóa của mình cho nền văn hóa ấy.

Vở diễn Ăngtigôn Việt Nam:

Ở giữa hai cuộc chiến tranh, đứng giữa hai anh em trai rất giống nhau nhưng lại làm khổ nhau, trong một xã hội đang tìm kiếm hạnh phúc, Ti An, Ăngtigôn Việt Nam, cô em gái của nàng Ăngtigôn châu Âu cũng bị đau đớn bởi bạo lực của con người, bởi sự phản bội, nỗi sợ hãi.

Chọn con đường chung thủy với những đạo đức và tư tưởng của mình, quyết định hoàn thành điều cô cho là đúng đắn, vượt qua sự trừng phạt đang đe dọa, cô là biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam và của những người như cô, đã và đang đấu tranh để đi tìm hạnh phúc cho mình.

 
Các kỳ Festival Huế
Đăng ký nhận tin
---