Đoàn nghệ thuật múa đương đại Việt Nam
Vở kịch "Vừng ơi, hãy mở ra"

"Vừng ơi!" là một vở múa đương đại do Trung tâm Văn hóa Pháp và Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam phối hợp sản xuất.

Cái chuyển tiếp giữa không gian này với một không gian khác ta gọi là cánh cửa. Chỉ cần một cánh cửa ta cũng tự xây dựng cho mình một thế giới riêng… Những cánh cửa ở đó và chờ đợi được mở ra...

 
Các kỳ Festival Huế
Đăng ký nhận tin
---