Giới thiệu các lễ hội dân gian xứ Huế

Lễ hội dân gian là một sinh hoạt tổng hợp bao gồm các mặt: Tôn giáo tín ngưỡng và văn hóa nghệ thuật, tinh thần và cả vật chất, linh thiêng và đời thường. Nghiên cứu lễ hội dân gian trong đời sống xã hội hiện đại, ngoài ý tưởng sâu xa trở về nguồn còn là một cách thể hiện lòng khát khao tìm kiếm bản thể dân tộc trước bao chuyển biến nhanh chóng của thời đại.
;

Lễ hội dân gian diễn ra trong làng, bản, các tín ngưỡng tôn giáo, và phường hội, như lễ hội cầu cúng của làng bản, lễ hội tín ngưỡng tôn giáo, lễ hội của các phường hội ngành nghề.

Có thể phân chia lễ hội ở Thừa Thiên Huế theo nhiều loại sau đây:

- Lễ hội tưởng nhớ vị khai canh, Thành hoàng làng (Lễ Thu tế làng Phú Ốc, Lễ Thu tế làng Thanh Lương, Lễ tế làng Hương Cần, Lễ tế đông chí làng Phù Bài, Lễ hội làng Thanh Phước, Hội vật làng Sình, Cầu ngư ở Thuận An, Thu tế làng Dương Nỗ, Lễ tế làng Hạ Lang, Thu tế làng Thanh Cẩn, Hội Dinh làng Cổ Bi, Lễ Thu tế làng Xuân Hòa, Lễ Thu tế làng Thế Chí Tây, Lễ Tế thần làng Phù Ổ).

- Lễ hội tưởng niệm vị tổ sư ngành nghề (điêu khắc, kim hoàng, Lễ cúng tế ở Phường Đúc, ca nhạc Huế, Tuồng, thợ Nề, nghề thêu, nghề rèn).

- Lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo (Lễ Hội Điện Hòn Chén, Nghi lễ Đám tang Cá Ông voi, Lễ tế âm hồn ngày thất thủ kinh đô, Lễ Phật đản, Vu lan).

- Lễ hội theo tục lệ (Lễ hội đua ghe truyền thống, Hội thả diều truyền thống, Lễ rước hến), cầu an theo mùa (cầu mưa ở Thần Phù).

- Lễ tế tưởng nhớ các danh nhân, anh hùng lịch sử (Lễ tế Ngài Võ Đại Nho).

- Lễ giỗ tổ nghề (kim hoàn).