Tin nổi bật

Kết quả kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Festival Huế

Hội đồng tuyển dụng thông báo về kết quả kiểm tra, sát hạch (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm Festival Huế

07/07/2020 11:12:40

Đăng ký nhận tin
---