Khách sạn Thái Bình II
Địa chỉ : 02 Lương Thế Vinh, TP Huế
Điện thoại : +84 234 3827561
Fax : +84 234 3827560
Email : sales@thaibinhhotel-hue.com
Website : http://www.thaibinhhotel-hue.com/
In ấn |   Gửi cho bạn bè
Dịch vụ du lịch
Đăng ký nhận tin
---