Khách sạn DMZ
Địa chỉ : 21 Đội Cung, TP Huế
Điện thoại : +84 234 3938687
Fax : +84 234 3817357
Email : dmzhotel@gmail.com
In ấn |   Gửi cho bạn bè
Dịch vụ du lịch
Đăng ký nhận tin
---